<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
4326
Nr Contract :
12134
Titlu proiectului :
NANODISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE OXIDICE PENTRU APLICATII IN NANOELECTRONICA SI NANOMEDICINA
Acronimul proiectului :
 SEMICONDNANOMED
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Dispozitivele nanoelectronice bazate pe materiale oxidice sunt studiate ca alternativa la circuitele integrate CMOS. Proiectul are ca scop obtinerea unor dispozitive nanoelectronice MOSFET cu fire sau filme de ZnO. Nanogeneratoarele realizeaza un cuplaj unic intre proprietatile piezoelectrice si semiconductoare. Acestea utilizeaza alinierea nanofirelor ZnO pentru convertirea energiei mecanice la nanoscala. Abordarea potentialului de a converti energia mecanica biologica in energie electrica conduce la realizarea senzorilor pentru monitorizarea biomedicala in timp real. Vom studia transformarile structurale, proprietatile electrice, optice, piezoelectrice, corelate cu nanostructura.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr. Neamtu Jenica
Adresa e-mail a directorului de proiect :
jenica.neamtu@gmail.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE-Cercetare Avansata
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE-Cercetare Avansata
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://ecs.inflpr.ro/currentproiect1.html(c) 2008 cnmp