<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3845
Nr Contract :
12124
Titlu proiectului :
Sistem de evaluare si comparare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza unui set de parametrii care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori
Acronimul proiectului :
 EVALMOB
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune elaborarea unui sistem teoretic de evaluare si comparare a performantelor tehnice ale terminalelor telefonice mobile pe baza unui set de parametrii care influenteaza calitatea serviciului telefonic perceputa de utilizatori si verificarea experimentala a acestuia pe un lot de echipamente terminale mobile. Vor fi identificati si definiti parametrii tehnici ai terminalelor telefonice mobile si vor fi precizate valorile limita recomandate ale acestora la interfata de radiofrecventa si la interfata acustica. Se va studia influenta parametrilor tehnici asupra performantelor electroacustice si de radiofrecventa prin determinarea pe cale teoretica a nivelului de degradare a comunicatiei datorata influentei fiecarui parametru. Utilizand aceste rezultate se va realiza un program de calcul specializat pentru evaluarea nivelului general de performanta, a nivelului de performanta corespunzator fiecarui parametru si compararea terminalelor telefonice mobile, in functie de valorile parametrilor.Urmatoarea etapa este realizarea sistemului pilot de masurare a parametrilor tehnici esentiali ai terminalelor telefonice mobile. Acest sistem va fi utilizat pentru masurarea unui lot de echipamente terminale mobile. Valorile obtinute ale parametrilor vor fi utilizate pentru evaluarea si compararea performantelor tehnice ale terminalelor cu ajutorul programului de calcul specializat.
Durata proiectului(in luni) :
34
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/07/2011
Valoarea totala a proiectului :
1800000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1800000
Directorul de proiect :
ing. Petrica Vasile
Adresa e-mail a directorului de proiect :
petrica_vasile@co.cnscc.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii
Pagina web a proiectului :
http://www.inscc.ro/Proiecte/ EVALMOB/ Evalmob_sitever-nov-09.htm(c) 2008 cnmp