<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3649
Nr Contract :
12121
Titlu proiectului :
ECHIPAMENTE TOLERANTE LA DEFECTE CONTROLATE PRIN ARHITECTURI ELECTRONICE DE INSPIRATIE BIOLOGICA
Acronimul proiectului :
 ELBioArch
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Se propune realizarea de echipamente electrice tolerante la defecte cu proprietatile si abilitatile organismelor biologice (toleranta la defecte, auto-oganizare) folosind mecanisme utilizate in embriologia celulara. Se va studia teoretic si practic un sistem VLSI de inspiratie biologica (cu retele FPGA), care va comanda o actionare electrica toleranta la defecte. Un alt echipament electric va fi comandat de un alt sistem inteligent de inspiratie biologica, bazat pe calculatoare cu arhitecturi neuronale. De asemenea se propune studiul si realizarea unei retele de biosenzori.
Durata proiectului(in luni) :
30
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/03/2011
Valoarea totala a proiectului :
1800000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1725000
Directorul de proiect :
S.l.dr.ing. SZASZ Csaba
Adresa e-mail a directorului de proiect :
Csaba.Szasz@edr.utcluj.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Tehnica Cluj Napoca
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
2.Univeristatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
3.Centrul International de Biodinamica, Bucuresti
4.SC ICPE - Institutul de Cercetari pentru Masini Electrice SA
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp