<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3618
Nr Contract :
22130
Titlu proiectului :
CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR SOLUTII COMPLEXE ENERGETICE NEPOLUANTE DE VALORIFICARE A DESEURILOR LEMNOASE GRANULARE IN VEDEREA CREARII DE SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE
Acronimul proiectului :
 SEVDL
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul urmareste realizarea unei tehnologii de compactare a deseurilor lemnoase in stare granulara ,rumegus, rezultate in urma procesului de prelucrare a lemnului.Proiectul vine in intampinarea cerintelor europene de protejare a mediului prin utilizarea unor tehnici de compactare prin presare fara utilizarea de lianti chimici, de creare de resurse alternative de energie si de crestere a securitatii energetice, prin faptul ca brichetele rezultate in urma compactarii rumegusului reprezinta o sursa de energie calorica alternativa.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
INGINER ILIE IOANA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ilie.ihp@fluidas.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica
2.Universitatea Politehnica Bucuresti - Centrul de Cercetari Energetice si de Protectia Mediului
3.Institutul National Mecanica Fina
4.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare Bucuresti
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp