<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3476
Nr Contract :
12119
Titlu proiectului :
PLATFORMA INTELIGENTA COLABORATIVA PENTRU DEZVOLTAREA SI SUSTINEREA MECANISMELOR INTREPRINDERILOR VIRTUALE
Acronimul proiectului :
 INVITE
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Dezvoltarea Internetului, cuplata cu dezvoltarea tehnologiilor de management al continutului informational, pe de o parte, si cu dezvoltarea tehnologiilor de management al workflow-ului pe de alta parte, are un impact major asupra modului in care actorii economici isi joaca rolurile in mediul globalizat de afaceri. Acest lucru duce la dezvoltarea unei noi forme de abordare a afacerilor, intreprinderea virtuala (IV), unde o multitudine de agenti economici se asociaza pentru a oferi un serviciu specific care, in mod traditional, ar fi fost oferit de o singura intreprindere. Proiectul propus abordeaza IV in maniera unui scenariu care apare intr-un mediu colaborativ unde entitati individuale formeaza echipe hibride in vederea unor obiective specifice. Aceste entitati individuale reprezinta partenerii in IV si coopereaza pentru a atinge un set de obiective, apoi, eventual, se reorganizeaza pentru a forma o alta IV. Scopul urmarit prin proiect este dezvoltarea unei platforme integrate, bazata pe tehnologii informationale si comunicatii (TIC) avansate si pe tehnologii de management al cunostintelor si management, pentru sustinerea entitatilor de business in crearea de produse si servicii inovative, in derularea activitatilor caracterisice sectorului de afaceri (selectia partenerilor si contractarea serviciilor, managementul resurselor, raportul cu beneficiarii si clientii, monitorizarea procesului de productie, gestionarea vanzarilor, managementul lantului valoric), platforma oferind posibilitate de reconfigurarea dinamica in functie de oportunitatile pietei. Conceptul adoptat, in ceea ce priveste dezvoltarea IV este definirea unei retele colaborative formata din agenti economici carora li se adauga brokeri de informatii care planifica si controleaza operatiile virtuale intr-o maniera interactiva cu ajutorul unor infrastructuri informationale programabile (agenti inteligenti, servicii Web si multimedia, instrumente de management al workflow-ului). Platforma integrata care va sustine dezvoltarea si implementarea mecanismelor IV va opera ca si un grid pe care sunt amplasate si conectate resursele in operatiile virtuale. Proiectul va avea un impact special asupra IMM-urilor, permitandu-le acestora sa-si ofere serviciile catre potentialii consumatori intr-o mainera rapida si ieftina. Exista posibilitatea de transfer tehnologic a sistemului realizat, in parcuri tehnologice sau incubatoare de afaceri.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2325000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
cs I, ing. STOIAN IOAN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
ioan_stn@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
Parteneri (denumire institutie) :
1.SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
2.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
3.Univeristatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
4.SC HyperMedia SRL
Pagina web a proiectului :
http://www.automation.ro/invite(c) 2008 cnmp