<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3322
Nr Contract :
22124
Titlu proiectului :
Producerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2)
Acronimul proiectului :
 H2SOLAR
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Obiectivul general al proiectului este elaborarea unei tehnologii pentru producerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2). Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor efectua cercetari complexe in urmatoarele directii :1. compozitia, calitatea structurala si modul de producere al semiconductorului cu rol de fotocatalizator in vizibil pentru producerea fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2); 2. ingineria morfologiei la scara nanometrica (dimensionalitate, arie superficiala, functionalizare) a fotocatalizatorului pentru marirea activitatii fotocatalitice;3. eficienta si optimizarea procesului de fotocataliza4. metode ieftine si scalabile de producere fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand deseuri industriale sulfuroase (H2S, SO2);Rezultate estimate: 1. tehnologie de producere fotocatalitica a hidrogenului cu ajutorul energiei solare utilizand fotocatalizatori de tip II-III2-VI4 si II-VI/I-III-VI2 activi in vizibil; 2. brevete de inventie (nationale si internationale); 3. lucrari stiintifice in publicatii cotate ISI; 4. teze de doctorat; 5. specializare tineri absolventi pentru cercetare in domeniu.Cercetarile ce urmeaza a fi efectuate in acest proiect sunt in concordanta cu obiectivul general al Programului 4 din cadrul PN II, incadrandu-se la obiectivele Domeniului 2 Energie / Directia de cercetare 2.1 Sisteme si tehnologii energetice durabile; securitatea energetica / Tematica de cercetare 2.1.4 Promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. De asemenea, proiectul se incadreaza la directiile de cercetare prioritare la nivel european in acest domeniu, recomandate de European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform (HFP).
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Dr.Fiz. NYARI TEREZIA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
teriny@gmail.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara
2.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI Rm. Valcea
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca
4.Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane
Pagina web a proiectului :
http://www.icmct.ro/H2Solar/index.html(c) 2008 cnmp