<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3206
Nr Contract :
22120
Titlu proiectului :
Sisteme de solutii integrate pentru reabilitarea cladirilor/cartierelor de locuit
Acronimul proiectului :
 SIR
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune sa analizeze un model complex de reabilitare a ansamblurilor de locuinte colective cu participare interdisciplinara si in baza unei abordari multicriteriale, incepand cu ansamblul urbanisic, continuind cu diferite tipuri de cladiri si ajungand la unitatea de locuit, respectand principiile dezvoltarii durabile. Se propune o metoda de evaluare a performantelor ansamblurilor, cladirilor si apartamentelor din punct de vedere urbanisic, energetic, structural, al confortului, al sigurantei in exploatare, peisager etc. Se vor analiza diverse tipuri de ansambluri si cladiri. Se va alege un ansamblu real pe care se va aplica metoda de evaluare propusa, acest model constituindu-se intr-un studiu de caz.Pentru studiul de caz, se vor propune solutii integrate care vizeaza: ansamblul urban (trama stradala, pavaje, spatii publice, parcaje etc), sisteme de refacere a fatadei si/sau invelitorii, prevaderea de parasolare, completarea cu balcoane/terase, mansardare,plombari sau completari intre sau adiacent blocurilor existente, solutii inteligente pentru fatade, solutii inteligente pentru parcaje semiingropate cu invelitoare circulabila si gazonata, sisteme complexe de surse alternative de energie: geotermica, pe panza de apa freatica, solara (panouri solare si panouri fotovoltaice) etc. Studiul de caz va fi prezentat spre analiza asociatiilor de proprietari si administratiei publice locale. In urma dezbaterilor modelul propus va fi corectat si finalizat.Rezultul cercetarii va consta in:- intocmirea unei metodologii de reablitare complexa si integrata;- intocmirea unui catalog de detalii si solutii;- intocmirea unui studiu de caz;- intocmirea unei strategii (ghid de buna practica) adresata autoritatilor locale. Cercetarea se va realizeaza pe baza unui parteneriat intre invatamantul superior si institute de cercetare si va integra in mod critic opiniile societatii civile si autoritatilor locale
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2150000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Conf. dr ing GEORGESCU Mihaela Stela
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mgeorgescu@ipct.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu Bucuresti
2.Universitatea Tehnica Cluj Napoca
3.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
4.SC Institutul de Cercetare proiectare pentru Electrotehnica SA Bucuresti
5.INSTITUT DE PROIECTARE PENTRU CONSTRUCTII TIPIZATE -INSTALATII
6.GREEN HEAT SYSTEMS
Pagina web a proiectului :
http://sir.datawave.ro/(c) 2008 cnmp