<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
3143
Nr Contract :
32147
Titlu proiectului :
Efectele poluarii asupra dimensiunii populatiilor naturale, distributiei si diversitatii genetice a speciilor genului Rhizobium in diferite zone agricole din Romania si rolul acestora in remedierea solurilor
Acronimul proiectului :
 ECODIVERGEN
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Solurile din tara noastra sunt afectate de diferiti poluanti (metalele grele) si de factori de mediu (eroziunea, inundatii etc.). Tema propusa urmreste evaluarea dimensiunii populatiilor, a distributiei si diversitatii speciilor genului Rhizobium si a modului in care acestea sunt afectate de factorii antropici si de factorii de mediu. Scopul este de a contribui la dezvoltarea cunoasterii privitor la speciile indigene de Rhizobium din punct de vedere al rspunsului lor genetic la factorii de stres de origine antropica si naturala si de a elabora tehnologii ecologice de remediere a solurilor.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1450000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1450000
Directorul de proiect :
Conferentiar doctor STAN Vasilica
Adresa e-mail a directorului de proiect :
vstan@agro-bucuresti.ro; svasilica@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti
3.Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL
4.Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajisti Brasov
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp