<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2927
Nr Contract :
12108
Titlu proiectului :
Sistem bazat pe cunostinte si pe semantica specifica pentru protectia contra riscurilor majore ocupationale
Acronimul proiectului :
 Risc-Expert
Arie tematica :
1 - Tehnologia informatiei si comunicatii
Rezumatul proiectului :
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem software si a unui portal specializat pentru consultanta si instruire in prevenirea riscurilor ocupationale majore. Se va facilita analiza, clasificarea si descrierea riscurilor majore ocupationale si a actiunilor pentru prevenirea lor, precum si instruirea asistata a personalului privind riscurile ocupationale care conduc la accidente sau boli profesionale. Se va realiza un sistem general, adaptabil si utilizabil in orice domeniu cu riscuri majore (industrie, sanatate, biologie, constructii, transporturi, mediu, agricultura etc). Proiectul vizeaza urmatoarele obiective specifice: Identificarea si analiza principalelor activitati cu risc major, cu precadere din industrie si biologie. Proiectarea si dezvoltarea unei ontologii de referinta pentru evaluarea, clasificarea si descrierea factorilor de risc, a relatiilor dintre ei, a consecintelor lor si a actiunilor pentru controlul si prevenirea lor. Proiectarea si dezvoltarea de ontologii si baze de cunostinte de domeniu (pentru riscurile biologice si industriale), prin particularizarea conceptelor, relatiilor si constrangerilor generice din ontologia de referinta. Ontologia riscurilor biologice va fi testata si validata cu ajutorul unei categorii de utilizare definite pentru o unitate cu riscuri biologice ocupationale. Analiza limbajelor specifice utilizate in lume pentru managementul riscului. Proiectarea si formalizarea unui limbaj specializat si sintetic in prevenirea riscurilor. Definirea unui model de comunicare operator-activitate-masina si utilizarea lui in interfata cu solicitantul de instructiuni privind prevenirea riscurilor intr-o anumita activitate. Dezvoltarea unui translator al instructiunilor de prevenire existente in limbaj natural (inclusiv in engleza) catre limbajul specializat definit in cadrul proiectului.Obiective masurabile ale proiectului: 1) platforma software si portal specializat in consultanta si instruire pentru prevenirea riscurilor ocupationale2) ontologie si baza de cunostinte in managementul riscului ocupational, particularizate pentru riscuri ocupationale biologice3) limbaj specializat in prevenirea si controlul riscului ocupational4) model de comunicare operator-activitate-masina pentru prevenirea riscurilor ocupationale5) un translator al instructiunilor de prevenire, din limbaj natural in limbajul specializat.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing.mat. Alexandru Adriana
Adresa e-mail a directorului de proiect :
adriana@ici.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti
2.Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau Bucuresti
3.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://193.230.3.43/risc/(c) 2008 cnmp