<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2922
Nr Contract :
32143
Titlu proiectului :
CERCETARI INTERDISCIPLINARE PENTRU PROIECTAREA STRATEGIILOR ECONOMICO-FINANCIARE DE ACTIUNE IN EVENIMENTELE DE RISC EXTREM. HAZARDE NATURALE SI ACCIDENTE TEHNOLOGICE
Acronimul proiectului :
 PROSTRACT
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune crearea unui cadru optimizat de analiza, schimb de experienta cu end-userii si stakeholderii, bune practici in domeniul managementului si proceselor decizionale strategice de interventie eficienta in evenimente de risc extrem, pentru limitarea consecintelor si restabilirea ordinii si functionalitatii. Analiza comparativa a proceselor, mecanismelor economico-financiare si evaluarea cantitativa a modalitatilor de eficientizare a interventiei guvernamentale, limitarea consecintelor si revenirea la normalitate are la baza modele matematice avansate, inclusiv modele proprii concepute special pentru acest proiect. Analiza stadiului actual al cercetarii in domeniul managementului crizelor are in vedere integrarea si corectarea bazelor de date istorice cu dezastrele naturale si accidentele tehnologice si analiza comparativa a metodelor de management, respectiv, invatamintele de pe urma ineficientei functionari si a interventiei guvernamentale defectuoase in cadrul dezastrelor naturale. Sistemul de asigurare a unui management eficient al crizelor are la baza elaborarea de modele special concepute pentru conditiile din Romania si permite analiza rationalitatii deciziilor, respectiv optimizarea acestora in acord cu situatia concreta. Proiectarea parteneriatului public-privat pentru reducerea efectelor dezastrelor este o aplicatie interesanta si porneste de la eficientizarea mecanismului interventiei guvernamentale si transferul riscului prin instrumentele pietei de capital. Contributiile originale se refera la: elaborarea modelului general al securitatii interdependente (MGSI), integrarea metodei valorii la risc (VaR) si teoriei valorii extreme (TVE) in modelul de analiza financiara dinamica (AFD), realizarea cadrului de proiectare a unor produse financiare inovative, inclusiv proiectarea parteneriatului public-privat, elaborarea modelului de rezolvare a problemei dezastrelor rare cu intensitate variabila in timp (PDRIV); acestea contribuie la cresterea corelarii programelor de cercetare si adaptarea obiectivelor in acest nou domeniu de interes major atat pe plan national cat si european. Proiectul contribuie la eficientizarea utilizarii resurselor umane si materiale de valoare prin optimizarea schimbului de informatii (un portofoliu extins de diseminare), identificarea, concentrarea si utilizarea optima a resurselor.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1900000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1900000
Directorul de proiect :
PROF. UNIV. DR. PRELIPCEAN GABRIELA
Adresa e-mail a directorului de proiect :
gprelipcean@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Universitatea Stefan cel Mare Suceava
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Stefan cel Mare Suceava
2.Universitatea Nationala de Aparare Carol I Bucuresti
3.Academia de Stiinte Economice Bucuresti
4.Institutul de Economie Nationala Bucuresti
5.Universitatea Bucuresti
6.Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica ICI Bucuresti
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp