<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2764
Nr Contract :
32139
Titlu proiectului :
DEPOLUAREA APELOR REZIDUALE CU GRAD RIDICAT DE PERICULOZITATE SI RETINEREA IN SIGURANTA A IONILOR METALICI PE TUFURI ZEOLITICE MODIFICATE
Acronimul proiectului :
 DEPOREZ
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune identificarea tufurilor vulcanice autohtone cu potential de adsorbtie al ionilor metalici din apele poluate si valorificarea tufurilor autohtone in vederea obtinerii unor zeoliti modificati cu capacitate de schimb eficienta si care sa permita retinerea in siguranta a ionilor metalici.Din multitudinea problemelor cu care se confrunta omenirea, protectia mediului ambiant si asigurarea necesarului de apa se inscriu printre problemele majore, acute si dificil de rezolvat.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2041600
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1990000
Directorul de proiect :
Prof.dr.chim Pantea Octav
Adresa e-mail a directorului de proiect :
poctav@upg-ploiesti.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.Universitatea Bucuresti
4.Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
5.Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor
6.SC ATICA CHEMICALS SRL Rm. Valcea
7.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei
Pagina web a proiectului :
http://www.upg-ploiesti.ro/cercetare/pnII/deporez.html(c) 2008 cnmp