<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2742
Nr Contract :
32138
Titlu proiectului :
Evaluarea multidisciplinara a proceselor hidrodinamice si hidrochimice in scopul diagnozei vulnerabilitatii la poluare a resurselor de ape din Dobrogea de Sud
Acronimul proiectului :
 EMHIPAD
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Scopul principal al proiectului este identificarea vulnerabilitatii la poluare a resurselor de ape pe baza descrierii lor actuale. Zona de studiu propusa este Dobrogea de Sud datorita particularitatilor geo-structurale, hidrogeologice, a conditiilor climatice recente (seceta prelungita), a importantei economice, a factorilor perturbatori antropici (ex. C.N.E. Cernavoda). Prin proiect ne propunem sa contribuim la elaborarea unui plan de management a utilizarii controlate a resurselor de apa conform cu programul Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC. Problemele propuse spre rezolvare sunt: Evaluarea starii actuale a surselor de apa din Dobrogea de Sud si tendintele de evolutie ale resurselor in ultmii ani; Monitorizarea hidrochimica a surselor de apa si a solului pentru stabilirea influentelor locale ale functionarii celor 2 reactoare nucleare de la CNE Cernavoda; Monitorizarea hidrodinamica si hidrochimica a surselor de apa pentru stabilirea influentei secetei prelungite asupra calitatii si cantitatii apei; Consecintele practicilor agricole asupra solului si a calitatii apelor; Identificarea conditiilor de transport a principalilor poluanti; Relatia ape subterane-lacuri litorale si interferenta ape dulci-apa sarata in zona litorala; Modelul conceptual de curgere a apelor subterane in conexiune cu apele de suprafata-baza deciziilor manageriale corecte; Calculul resurselor actuale de apa, pentru evaluarea raportului cerinta-resursa disponibila; Elaborarea unui plan de management a utilizarii controlate a resurselor de apa conform cu programul Directivei Cadru a Apei 2000/60/EC. Rezolvarea acestor probleme presupune abordarea complexa a surselor de apa atat din punct de vedere geologic, structural-tectonic, sedimentologic, hidrogeologic, hidraulic, hidrologic, hidrochimic, al impactului antropogen si conditiilor de risc, cat si a modului de folosinta a terenurilor si a tendintelor de dezvoltare socio-economica, cu incidenta in utilizarea rationala a resurselor de apa. Pentru evaluarea resurselor si a variatiei lor in timp metodele clasice de cercetare vor fi combinate cu cele moderne: tehnici izotopice si spectrometrie de masa cuplata cu gaz cromatografie. La finalul proiectului autoritatile locale vor avea acces la un studiu privind nivelul de poluare a apelor din Dobrogea de Sud si vor putea aplica direct rezultatele planului de management a utilizarii controlate a resurselor de apa elaborat de specialistii implicati in proiect.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Drd. ing. STANESCU Gabriela
Adresa e-mail a directorului de proiect :
gabriela3stanescu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
2.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca
3.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.emhipad.hidro.ro/(c) 2008 cnmp