<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2714
Nr Contract :
22112
Titlu proiectului :
Sistem de monitorizare, protectie si control la distanta, in tehnologie wireless, pentru motoare electrice de joasa tensiune
Acronimul proiectului :
 MONITEH
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Proiectul isi propune efectuarea de cercetari privind realizarea unor sisteme de monitorizare, protectie si control la distanta a motoarelor electrice de joasa tensiune care deservesc utilaje integrate in linii tehnologice de complexitate medie si mare. Dezvoltarea unor astfel de sisteme are ca scop:1. Reducerea cheltuielilor pentru intretinere si exploatare;2. Reducerea timpilor de oprire a utilajelor si implicit a pierderilor tehnologice;3. Reducerea consumurilor energetice specifice prin functionarea optimizata a liniei tehnologice;4. Monitorizarea la distanta a parametrilor functionali si de stare ai motoarelor electrice si utilajelor deserviteSunt propuse trei obiective majore- integrarea monitorizarii cu functiile de protectie si control la distanta prin transmisii radio de date;- implementarea unor tehnici de tip sistem expert bazate pe logica Fuzzy pentru optimizarea deciziilor in scopul atingerii unor criterii de performanta pentru linia tehnologica;- realizarea unui sistem distribuit pentru monitorizarea functionarii motoarelor de actionare tinand cont de interconditionarile specifice liniei tehnologice.Atingerea obiectivelor propuse este sustinuta de :- competenta stiintifica a directorului de proiect si a membrilor echipei coordonate;- rezultatele obtinute in domeniul monitorizarilor echipamentelor electrotehnice de catre ICMET Craiova si de catre parteneri;- colaborarea indelungata intre parteneri in domenii stiintifice de mare interes precum si conditiile tehnico-stiintifice coerente impuse pentru atingerea obiectivelor realizate
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1450000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1445400
Directorul de proiect :
Ing. Pistol Petre
Adresa e-mail a directorului de proiect :
petrepistol@icmet.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
2.Universitatea din Craiova
3.Universitatea din Craiova
4.SC VIG IMPEX SRL Craiova
Pagina web a proiectului :
http://www.icmet.ro/MONITEH.pdf(c) 2008 cnmp