<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2654
Nr Contract :
22110
Titlu proiectului :
ARHITECTURI SUPRAMOLECULARE CORE-SHELL PENTRU CONVERSIA ENERGIEI SOLARE CU APLICATII IN PROTECTIA MEDIULUI SI IN OBTINEREA DE COMPUSI CHIMICI UTILI
Acronimul proiectului :
 SOLENVNANO
Arie tematica :
2 - Energie
Rezumatul proiectului :
Aspectul principal al utilizarii energiei solare este abilitatea acesteia de a conduce la reactii fotochimice dirijate cu producerea de materiale noi si utile cu consum energetic redus.
Principalul obiectiv stiintific al proiectului este realizarea de materiale nanostructurate core-shell tip oxid metalic/oxid metalic si core-shellshell tip oxid metalic/oxid metalic/calixarena sau sisteme complexe de tip fulerene/calixarene cu activitate fotocatalitica in domeniul vizibil si selectivitate ridicata cu aplicatii fie in domeniul epurarii fotocatalitice a apelor reziduale, fie pentru obtinerea de compusi utili prin conversia energiei solare prin reactii fotochimice de fotooxidare.
Durata proiectului(in luni) :
24
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2000000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
prof. dr. chim. ION Rodica - Mariana
Adresa e-mail a directorului de proiect :
rodica_ion2000@yahoo.co.uk
Institutia coordonatoare :
Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti
2.Universitatea Bucuresti
3.Universitarea Valahia Targoviste
4.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Bucuresti
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp