<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2627
Nr Contract :
32134
Titlu proiectului :
SISTEME DE DETECTIE BAZATE PE ARII DE SENSORI ELECTROMAGNETICI PENTRU CARACTERIZAREA SOLULUI SI RECUNOASTEREA OBIECTELOR INGROPATE
Acronimul proiectului :
 SysArr
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul SysArr se incadreaza in Programul 4, PNII, Domeniul de cercetare 3., Directia de cercetare 3.5, Tematica de cercetare 3.5.6. Concepte de extindere a duratei de viata a structurilor si de crestere a capacitatii de rezistenta la impactul dezastrelor naturale sau antropice. Se urmareste dezvoltarea de metode noi, bazate pe utilizarea ariilor de sensori electromagnetici, pentru detectie si de caracterizare a solului si de recunoastere a obiectelor ingropate.Vor fi luate in studiu soluri descoperite cu diverse texturi, structuri, umiditati, etc.;soluri acoperite cu vegetatie; soluri pe care se afla diferite elemente de infrastructura; soluri continand obiecte ingropate (cable, conducte, mine, proiectile, etc), goluri (galerii, canale ingropate, etc); terenuri pregatite pentru fundatii; diguri si baraje de pamantSe vor dezvolta sensori si arii de sensori electromagnetici lucrand in gama de frecvente 1kHz-100kHz, echipamente, tehnici, algoritmi si coduri numerice de procesare si postprocesare semnale si imagini. Metodele dezvoltate vor permite controlul digurilor si barajelor de pamant urmarind sa puna in evidenta goluri si fisuri ale acestora.Proprietatile de sol precum conductivitatea electrica si permeabilitatea magnetica se vor obtine prin inversie de date, plecand de la un model teoretic de sol multistrat.Pentru reducerea factorilor perturbatori se va proceda la o fuziune de date intre informatiile furnizate de ariile de sensori electromagnetici si ground penetrating radar. Obiectele ingropate vor fi detectate si recunoscute ca dimensiuni si forma, astfel incat sa poata fi usor identificate.Rezultatele obtinute prin fuziune de date vor fi mapate utilizand un sistem GPS pentru coordonate. Rezultatele stiintifice vor fi larg diseminate prin publicare a minim 16 articole ISI,30 comunicari la congrese internationale de specialitate, transfer de tehnologii, proiecte de executie, algoritmi si coduri numerice, in scopul unei valorificari economice cat mai bune.Consortiul este alcatuit din Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi, coordonator, Universitatea Politehnica Bucuresti , Universitatea Tehnica Gh.Asachi Iasi, Facultatea de Constructii , Facultatea de Mecanica,SC IPA SA Craiova, societate comerciala cu capital privat care va cofinanta proiectul si se va ocupa de valorificarea economica. Proiectul se va realiza in 36 luni, valoarea totala este de 2083333 lei din care 2000000 lei de la buget , 83333 lei cofinantare
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2083333
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
Prof.Dr. Grimberg Raimond
Adresa e-mail a directorului de proiect :
grimberg@phys-iasi.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
4.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
5.SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
Pagina web a proiectului :
http://www.sysarr.ro(c) 2008 cnmp