<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2606
Nr Contract :
32133
Titlu proiectului :
TEHNOLOGII DE NEUTRALIZARE A DESEURILOR PERICULOASE PRIN VALORIFICAREA LOR IN MATERIALE VITROASE SI VITROCERAMICE
Acronimul proiectului :
 RECWAS
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul se aliniaza la politica nationala de gestionare a deseurilor prin neutralizarea / valorificarea deseurilor periculoase si, in acelasi timp, la adoptarea acquis-ului comunitar din domeniul protectiei mediului. Aplicarea tehnologiilor propuse conduce la neutralizarea / valorificarea deseurilor periculoase cu continut de metale, generate de industriile siderurgica si metalurgica, din incinerarea deseurilor periculoase, de la instalatiile de epurare a apelor uzate, prin imobilizarea lor in sticla si vitroceramici, utilizate cu predilectie in decoratiuni exterioare. Tehnologiile vor contribui la fundamentarea Strategiei si Planului National de Gestionarea Deseurilor, cu metode si tehnici de neutralizare a deseurilor periculoase, la conservarea materiilor prime naturale.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2172281
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
dr. ing Daescu Vasilica
Adresa e-mail a directorului de proiect :
daescu@icim.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti
2.S.C. Institutul National de Sticla S.A.
3.Universitatea Politehnica Bucuresti
4.GLOBAL ECO CENTER
5.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Pagina web a proiectului :
http://www.icim.ro/proiecte/prezentare/recwasro.html(c) 2008 cnmp