<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2458
Nr Contract :
32131
Titlu proiectului :
Promovarea tehnologiilor verzi bazate pe procedee de oxidare fotoinduse in tratarea apelor cu continut de pesticide
Acronimul proiectului :
 FENPEST
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Poluarea apelor cu pesticide, poluanti toxici si persistenti, prin frecventa si efecte prezinta importanta deosebita. Obiectivul proiectului este elaborarea unei tehnologii verzi, cu costuri reduse, de tratare ape (efluenti industriali, ape de suprafata/subterane) care sa asigure degradarea avansata a acestor poluanti in conditiile aplicarii unor metode de depoluare moderne si eficiente. Cercetarile vor fi axate pe aplicarea procedeului integrat foto-Fenton/flotatie pentru conversia pesticidelor pana la mineralizarea completa prin utilizarea radiatiilor UV din lumina solara si recuperarea fierului utilizat drept catalizator in vederea reintroducerii in procesul de tratare.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1603900
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1500000
Directorul de proiect :
CS III, inginer, doctorand NITOI INES
Adresa e-mail a directorului de proiect :
tehnologi@incdecoind.ro
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
2.Universitatea Bucuresti
3.Universitatea Politehnica Bucuresti
4.SC SECOM S.A
Pagina web a proiectului :
http://www.incdecoind.ro/fenpest.htm(c) 2008 cnmp