<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2372
Nr Contract :
32128
Titlu proiectului :
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APEI PE PLATFORMELE INDUSTRIALE
Acronimul proiectului :
 MINAPA
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul se incadreaza in Programul P4-D3 Mediu, Directia de Cercetare 3.1(3.1.3) si raspunde stringentelor de limitare a consumurilor de apa in industrie printr-o abordare in care tehnologiile de proces si tratare, efectul asupra mediului si comunitatilor sunt evaluate integrat. Pe o platforma industriala, vor fi identificate posibilitatile de reducere a consumurilor de apa, performantelor tehnologiilor(studiu de caz). Modelul matematic dezvoltat va fundamenta decizia manageriala si va permite optimizarea consumului de apa, cu includerea efectelor asupra utilizatorilor din zona studiata.
Durata proiectului(in luni) :
31
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/04/2011
Valoarea totala a proiectului :
1930002
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1700000
Directorul de proiect :
ing.chimist Cuciureanu Adriana
Adresa e-mail a directorului de proiect :
adrianacuciureanu@yahoo.com
Institutia coordonatoare :
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucuresti
2.SC Oskar von Miller - Institut de Conceptie Cercetare Proiectare Echipamente Termoenergetice SA
3.S.C. ZECASIN S.A. BUCURESTI
4.SC VIROMET SA
Pagina web a proiectului :
http://www.incdecoind.ro/minapa.htm(c) 2008 cnmp