<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2188
Nr Contract :
32125
Titlu proiectului :
SISTEM SUPORT TEHNICO-DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL APEI
Acronimul proiectului :
 STEDIWAT
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Proiectul STEDIWAT va dezvolta un sistem suport pentru fundamentarea stiintifica a deciziilor care sa contribuie la transferul de cunostinte, cooperarea partilor interesate in implementarea managementului integrat al resurselor de apa (MIRA) in Romania, scazand impactul de mediu asupra resurselor de apa, ecosistemelor si sanatatii umane. Acest proiect va realiza cercetari pe 4 bazine hidrografice (Prut, Banat, Arges-Vedea, Olt) conform urmatoarelor obiective specifice:-Dezvoltarea unor instrumente suport tehnice inovative de monitorizare, modelare si predictie pentru sustinerea managementului la nivel de bazin hidrografic; Dezvoltarea capacitatii de colaborare, transfer de cunostinte si comunicare intre universitati si autoritati, utilizatori si alte parti interesate; Completarea infrastructurii de cercetare a universitatilor si facilitarea participarii in programe de cercetare europene; Dezvoltarea capacitatii si competitivitatii cercetatorilor romani la nivel international si a parteneriatelor nationale; Diseminarea rezultatelor relevante ale proiectului prin publicarea n jurnale cu cotaie ISI si la nivelul partilor interesate. Proiectul STEDIWAT prezinta urmatoarea abordare originala, integrata si multidisciplinara:-Abordeaza aspecte integrate ale intregului ciclu al apei la nivelul parilor interesate considerand interactiunile complexe ale acestora in 4 bazine hidrografice din Romania,-Dezvolta un sistem suport complex si original pe baza unor realizari de ultim moment in cercetarea din domeniu si a tehnicilor inovative: monitorizare online, utilizarea tehnicilor GIS, analiza si modelarea datelor, dezvoltare de scenarii, tehnologii inovative, instrumente pentru managementul informatiei si al comunicarii,-Dezvolta un sistem suport care faciliteaza relatiile din cadrul procesului decizional si de management adaptiv la nivelul partilor interesate,-Faciliteaza transferul de cunostinte, comunicarea, colaborarea intre grupurile de cercetatori, factori de decizie si alte parti interesate, considerand presiunile actuale ale furnizarii si cererii de apa Rezultatele proiectului STEDIWAT includ: cercetari si studii de evaluare, ghiduri privind tehnologiile inovative pentru utilizatorii de apa, sistem de monitorizare online, aplicatii GIS, modele si scenarii, scheme de indicatori de durabilitate, publicatii stiintifice, sesiuni de training, diseminare, cresterea vizibilitatii cercetatorilor si participarii la consortii europene pentru propuneri FP7.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
1950000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
1950000
Directorul de proiect :
Prof.dr.ing. TEODOSIU CARMEN
Adresa e-mail a directorului de proiect :
cteo@ch.tuiasi.ro
Institutia coordonatoare :
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iasi
2.Universitatea Politehnica Timisoara
3.Universitatea Politehnica Bucuresti
4.Universitatea Transilvania Brasov
Pagina web a proiectului :
http://omicron.ch.tuiasi.ro/stediwat/.(c) 2008 cnmp