<< Lista proiectelor
Detalii Proiect -
Cod Proiect
2134
Nr Contract :
32121
Titlu proiectului :
ECO-TEHNOLOGII DE REABILITARE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A SOLURILOR CONTAMINATE IN ZONA DEPOZITELOR DE DESEURI URBANE SI INDUSTRIALE
Acronimul proiectului :
 ECORES
Arie tematica :
3 - Mediu
Rezumatul proiectului :
Prezentul proiect urmareste elaborarea unor tehnologii de reabilitare si reconstructie ecologica a solurilor contaminate din zona depozitelor de deseuri urbane si industriale. Obiectivul este realizabil prin intermediul unui model experimental integrat cu ajutorul caruia simultan cu monitorizarea perimetrelor depozitelor de deseuri urbane si industriale sa se efectueze analiza solurilor contaminate. Sistemul presupune testarea metodelor de analiza (nr. de probe, etc) in functie de perimetrul de prelevare, in scopul identificarii unei tehnologii optime de reabilitare si reconstructie ecologica.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
1/10/2008
Data finalizarii :
30/09/2011
Valoarea totala a proiectului :
2153000
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2000000
Directorul de proiect :
prof.dr.ing. CIMPEANU SORIN MIHAI
Adresa e-mail a directorului de proiect :
mscimpeanu@yahoo.fr
Institutia coordonatoare :
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Parteneri (denumire institutie) :
1.Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
2.Universitatea Politehnica Bucuresti
3.Universitatea Politehnica Bucuresti
4.SC IPA SA - Societate comerciala pentru cercetare, proiectare si productie de echipamente si instalatii de automatizare
5.Universitatea Dunarea de Jos din Galati
6.Centrul de Biochimie Aplicata si Biotehnologie BIOTEHNOL
7.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti
Pagina web a proiectului :(c) 2008 cnmp