Cel de-al 3-lea apel al Intreprinderii Comune ENIAC

Termen limita: 30 aprilie 2010

Introducere

Intreprinderea Comuna ENIAC (JU) a fost creata in februarie 2008 cu scopul de a implementa Initiativa Tehnologica Comuna (JTI) pentru nanoelectronica un program de cercetare care vizeaza dezvoltarea si integrarea in continuare a miniaturizarii dispozitivelor si imbunatatirea functionalitatii lor.

JU ENIAC este constituit ca un parteneriat public-privat, reunind Comisia Europeana si statele membre si asociate, cu AENEAS, o asociatie care reprezinta principalii actori din domeniul cercetare-dezvoltare in domeniul nanoelectronicii (companii, centre de cercetare si universitati) din Europa.

JU ENIAC coordoneaza cercetarea europeana in domeniul nanoelectronicii prin:
- organizarea cererilor de propuneri (apelurile)
- managementul executiei proiectelor de cercetare

Caracteristici apel


Se va accesa urmatoarea adresa de internet pentru consultarea textului apelului, a Programului de lucru 2010 si a Ghidului pentru aplicant:

Elemente de referinta

Procedura de evaluare:
- In doua etape: intai se prezinta liniile directoare ale proiectului (Project Outlines PO) si in caz de apreciere pozitiva se transmite propunerea de proiect efectiva (Full Project Proposal FPP).
- Criteriile si subcriteriile de evaluare, inclusiv ponderea acestora si punctajul minim pentru selectia unei propuneri de proiect se gasesc in Programul de lucru 2010.
- Atat PO cat si FPP se depun on-line prin serviciul electronic al Comisiei, EPSS.

Date limita pentru apel:
- Pentru PO: 30 aprilie 2010 la ora 17.00, ora locala de la Bruxelles.
- Pentru FPP: 30 iulie 2010 la ora 17.00, ora locala de la Bruxelles.

Aspecte financiare:
- Buget din partea JU ENIAC: 30.140.000
- Buget din partea Romaniei 500.000 (prin CNMP Centrul National de Management Programe)
- Contributia financiara a JU ENIAC pentru participantii la proiecte: in urma procedurilor de evaluare si aprobare spre finantare a unei propuneri de proiect, JU ENIAC va incheia acorduri de subventionare cu participantii. Contributia financiara a JU ENIAC va fi 16,7% din costurile eligibile suportate de participantii la punerea in aplicare a proiectelor.
- Contributia financiara a statelor membre ale JU ENIAC pentru participantii la proiecte: in urma procedurilor de evaluare si aprobare spre finantare a unei propuneri de proiect conform criteriile JU ENIAC, statele membre ENIAC vor incheia granturi nationale cu participantii. Contributia financiara a statelor membre la JU ENIAC va reprezenta un anumit procent din costurile eligibile suportate de participantii pentru a pune in aplicare proiectele.
o Pentru Romania se va consulta pagina de internet a CNMP: http://www.cnmp.ro/int
Domenii generale din Programul de lucru 2010
- Subiectele selectate pot asigura o larga participare a statelor membre. Acestea se adreseaza intregului lant de valoare, de la dezvoltare tehnologica pentru aplicatii, la produse de succes pe piata economica. In conformitate cu obiectivele sale, JU ENIAC nu impune limite privind bugetul unui proiect sau durata de derulare, dar, sunt asteptate proiecte integrate, de mari dimensiuni, cu un impact semnificativ in industrie. In cadrul fiecarui proiect integrat se va regasi o prezenta realista a celor ce stau la baza dezvoltarii ecosistemului de cercetare-dezvoltare in domeniul nanoelectronicii in Europa: mari corporatii, IMM-uri, institute si universitati. Mecanismele pentru integrarea partenerilor "mai mici" (IMM-uri, institute sau universitati) vor consta in principal prin definirea de proiecte mai mici in cadrul proiectului integrat. Domeniile generale sunt urmatoarele:
o SP1 Industria de automobile si transport
o SP2 Comunicatii "wireless"
o SP3 Eficienta energetica
o SP4 Metode de proiectare si instrumente
o SP5 Procese in silicon si integrare
o SP6 Echipamente, materiale si manufacura
- Se recomanda a se consulta Programul de lucru 2010 pentru a vedea subdomeniile si viziunea de ansamblu asupra domeniului.

Calendar estimativ
- Rezultatul privind evaluarea PO va fi disponibil pana la data de 28 mai 2010.
- Rezultatul privind evaluarea FPP va fi disponibil in cursul lunii septembrie 2010.
- Negocierea granturilor va incepe la sfarsitul lunii septembrie 2010.

Acordul consortiului: participantii la orice proiect aprobat spre finantare sunt obligati sa incheie intre ei un acord de colaborare intre parteneri. Acest acord stabileste termenele privind drepturile asupra proprietatii intelectuale, in conformitate cu articolul 23 din Statut, anexat la Regulamentul Consiliului 72/2008 din 20 decembrie 2007 de infiintare a intreprinderii comune ENIAC.

Cerintele de etica: JU ENIAC nu va finanta proiecte care sunt contrare principiilor etice fundamentale, precum si celor amintite la articolul 4 din decizia 2006/975/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind al saptelea program-cadru al Comunitatii Europene.

Persoana de contact:
doamna Speranta RASAN
Sef serviciu departament Cooperare Internationala - CNMP
Tel: 021/311.95.92
E-mail: speranta_rasan@cnmp.ro