Alte Programe coordonate de UEFISCDI

UEFISCDI

Conform OUG 74/2010, implementarea Programului Parteneriate a fost preluata de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) cu sediul in Bucuresti, str. Mendeelev, nr. 21-25, avand Cod fiscal 12354176, Cont IBAN RO83TREZ7015003XXX011612 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentata prin Director General Adrian CURAJ si Contabil Sef Elena TITA.

Astfel, toate documentele oficiale emise de catre contractori, dupa data de 11 octombrie 2010 (data confirmarii codului fiscal), trebuie sa se adreseze UEFISCDI in calitate de Autoritate Contractanta.

Mentionam ca relatia cu contractorii pentru depunere faze, acte aditionale etc, este mentinuta in continuare de personalul preluat si incadrat de la CNMP.